Хелене от Норвегия има странна колекционерска страст. Разказа ми за това една вечер, докато миех чиниите на ръка, а тя недоумяваше защо просто не ги подредя в миялната.

– Обичам да виждам с очите си как боклуците се отмиват и изчезват, казах, а тя ме погледна така, сякаш участваме в обща тайна, за което обаче ни една от нас не e подозирала.

– Знаеш ли, Петя, аз колекционирам суеверия, рече тя спокойно, като човек, който знае, че и онзи, комуто доверява лудостта си, е луд.                            

– Стига, бе! Какви суеверия?!, не можах да прикрия скептичността си.    

– Знаеш ли например, че за египтяните е на много лош късмет да разтвориш ножица, без да я използваш, за да срежеш нещо реално. Не ти говоря за суеверието като действен ритуал, а като смисъл, като стихотворение. Не бива да хабя размаха на ножицата за нещо, което не съществува.

– Хм, почесах нос аз. – Кажи още някое суеверие.

– В Дания, когато счупиш някой кухненски съд, трябва да го отнесеш у съседа. Смята се, че онзи, който е събрал по-голяма купчина строшени чинии, ще има повече късмет през годината. Не е ли красиво отношение?! Да умееш да се радваш на счупеното, да го събираш, да вярваш, че от него може да произлезе нещо, някога…                                                                                                      

– Добре, харесва ми!, светват ми очите. – Хелене, кажи още някое суеверие!

В следващия час Хелене ми разказва за литовците, които избягват да свиркат с уста в затворено пространство. За гърците, които докосват нещо червено всеки път, щом случайно произнесат дадена дума едновременно. За японските деца, които крият коремчетата си от светкавици, да не би бурята да открадне пъпа им. Все дивотии, които – от устата на Хелене – ми звучат като подкана да престана.

Да престана да преценям нещата толкова бързо и категорично. Защо пък едно суеверие да не е стихотворение?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s