Далеч в пустинята Калахари живее сан – обществото на ловците и събирачите. Те се движат в малки групи, на всяка от които е нужна обширна теоритория за обхождане, тъй щото да разполагат с достатъчно растителност и дивеч за храна. Езикът им е един от многобройните малки койсански езици в Южна Африка. В него думата “война” не съществува, защото сан не са водили битки, не са имали генерали, ни оръдия. Освен това си нямат дума за държава, конституция, закон и полиция. В койсанския липсват “плюс” и “минус”. Липсват и думи за цифрите от 6 нагоре, защото сан нямат какво да броят и нямат особена нужда от математика: не притежават добитък, нито пари. Историческият лингвист Торе Янсон разказва за този народ в чудесната си книга “Кратка история на езиците”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s